Övik Parkering

Örnsköldsviks kommun kan erbjuda ca 2 900 parkeringsplatser i centralorten. Det är Samhällsbyggnadsförvaltningen som har ansvaret för parkeringsplatser, parkeringsautomater och parkeringsövervakning på kommunens mark.

Genom att göra centrum tillgängligt med bra parkeringslösningar, så skapar vi goda förutsättningar för såväl shopping som upplevelser.

Nya parkeringsavgifter i centrala Örnsköldsvik 2018

Sedan januari 2018 pågår ett arbete med att justera parkeringsavgifter i centrala Örnsköldsvik och utöka parkeringsförbudsområdet. Förändringarna är ett led i kommunens parkeringspolicy. Här kan du läsa kommunens parkeringspolicy.PDF

Avgiften kommer på vissa platser att höjas och på andra att sänkas. Var uppmärksam på skyltar och information vid parkeringsautomaten om vilken avgift som gäller. Arbetet pågår succesivt med start i centrala staden och fortsätter sedan norrut mot Örnsköldsviks sjukhus. Hösten 2018 planeras arbetet att vara klart.

Här kan du ta del av zon med avgifter för respektive område.PDF

Parkeringsförbudsområde

Inom ett parkeringsförbudsområde får du bara parkera på de sträckor där det finns vägmärken om tillåten parkering. Alla infarter till området har vägmärken som visar att det är ett parkeringsförbudsområde. Förbudet gäller tills du passerar ett vägmärke som visar att områdesförbud upphör.

Illustration med vägmärken som informerar om parkering, parkeringsförbudsområde och områdesförbud upphör.

Vägmärken för parkering, parkeringsförbudsområde och områdesförbud upphör.

Med ett parkeringsförbudsområde är det tydligt var du får parkera. När du parkerar på en anvisad parkering kan du vara säker på att du inte skymmer sikten eller utgör ett hinder för annan trafik.

Har du frågor och funderingar, kontakta oss via 0660-26 62 62 eller info@ovikparkering.se.

 Kontakta oss

Övik Parkering
Reception: Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik

Telefon: 0660 - 26 62 62
E-post: info@ovikparkering.se

Sedan 1 oktober 2016 kan du enbart betala med kort, SMS och via app (Parkster eller SMS Park) i Örnsköldsvik kommuns parkeringsautomater.

Här kan du läsa mer.

Öppettider

Öppettider: mån - fre 07:45 - 16:00